LUO arkkitehdit Oy

+358 50 3596113

info@luoarkkitehdit.fi
etunimi.sukunimi@luoarkkitehdit.fi

Hallituskatu 13-17 D 2.krs
90100 OULU

HEINÄPÄÄ TÄYDENTYY, OSALLISTU SUUNNITTELUUN

Posted on tammi 10, 2018 in Uutisia, Yleinen
HEINÄPÄÄ TÄYDENTYY, OSALLISTU SUUNNITTELUUN

Peltokatu
Heinäpään uudistuminen ja täydennysrakentaminen ovat Oulun keskustan kehittämistavoitteita. Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi ja hyvien esimerkkien muodostamiseksi yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laativat selvitystä Heinäpään täydennysrakentamisesta.  Selvityksessä on tähän mennessä analysoitu Heinäpään nykytilaa ja suunniteltu erilaisia täydennysrakentamisen konsepteja. Työhön ovat osallistuneet myös täydennysrakentamisesta kiinnostuneet pilottitaloyhtiöt.

Erilaisia vaihtoehtoja täydennysrakentamiseen

Selvityksessä täydennysrakentamisen vaihtoehtoja on kuvattu erilaisina konsepteina. Näissä konsepteissa Heinäpään korttelit täydentyisivät esimerkiksi poikkikatujen varsille rakennettavilla pistemäisillä tai lamellimaisilla kerrostaloilla, tai katujen varsille ja kortteleiden piha-alueille sijoittuvilla 2-3 kerroksisilla kaupunkipientaloilla. Lisäksi on tutkittu myös rakennusten korottamista ja valikoiduissa paikoissa myös nykyisten rakennusten korvaamista tehokkaammalla uudisrakentamisella. Selvityksessä on etsitty myös vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja.

Taloyhtiöt ovat avainasemassa Heinäpään uudistamisessa, koska täydennysrakentaminen edellyttää taloyhtiöiden päätöksiä lisärakentamisesta tai asemakaavan muutoksen käynnistämisestä.

Osallistu suunnitteluun

Toinen Heinäpään työpajatilaisuus järjestetään maanantaina 15.1.2018 klo 17.30-19.30 Ympäristötalolla (os. Solistinkatu 2). Työpajatilaisuudessa esitellään, työstetään ja arvioidaan täydennysrakentamisen erilaisia konseptivaihtoehtoja.  Lisäksi taloyhtiöillä ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista vastaamalla avoimeen internetkyselyyn 15.1-9.2.2018 välisenä aikana. Selvitys viimeistellään kevään 2018 aikana saatu palaute huomioon ottaen.

Lisätietoja selvityksestä saa osoitteesta www.ouka.fi/heinapaa. Vaihtoehtovaiheen suunnitelmamateriaali ja linkki kyselyyn löytyvät osoitteesta 15.1.2018 alkaen.

 

Kyostikallionpuisto