LUO arkkitehdit Oy

+358 50 3596113

info@luoarkkitehdit.fi
etunimi.sukunimi@luoarkkitehdit.fi

Hallituskatu 13-17 D 2.krs
90100 OULU

  • Isokatu
  • Kyostikallionpuisto
  • Profiilikuvat_fb
  •  

     

     

Heinäpään täydennysrakennusselvitys
2017-
Yhdessä Oulun kaupungin kanssa

Oulun keskustan strateginen kehittämissuunnitelma Keskustavisio 2040 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.4.2017. Keskustavision tavotteiden ja kehittämisperiaatteiden mukaisesti Oulun keskusta tiivistyy ja uudistuu. Keskustavisiossa yhdeksi keskustan uudistamisen painopistealueeksi on tunnistettu Heinäpää, jonka nykyistä kaupunkirakennetta on mahdollista tiivistää eri tavoin. 

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvityksen laadinta käynnistyi keväällä 2017. Selvityksessä on tähän mennessä analysoitu Heinäpään nykytilaa ja suunniteltu erilaisia täydennysrakentamisen konsepteja. Työhön ovat osallistuneet myös täydennysrakentamisesta kiinnostuneet pilottitaloyhtiöt.

Täydennysrakentamisen toteutusselvityksen tarkoituksena on ollut tarkastella Heinäpään täydennysrakentamisen eri vaihtoehtoja ja muodostaa suositukset täydennysrakentamiselle erilaisissa korttelityypeissä. Lisäksi on tarkasteltu eri vaihtoehtoja asukaspysäköinnin toteuttamiselle sekä luotu kokonaistaloudellisesti realistisia toteutusmalleja täydennysrakentamiselle. 

Lisätietoja ouka.fi/heinapaa