LUO arkkitehdit Oy

+358 50 3596113

info@luoarkkitehdit.fi
etunimi.sukunimi@luoarkkitehdit.fi

Hallituskatu 13-17 D 2.krs
90100 OULU

  • ylhäältä
  • Näkymä pihalta
  • Näkymä portaalle

Lumijoen hirsikoulu
2017-2018
Laajuus 790 m²
Sijainti Lumijoki
Asiakas Lumijoen kunta/ Rakennusyhtiö Observo

Lumijoen hirsikoulu on raikas uuden ajan koulurakennus. Koulun teemoiksi on linjattu terveellisyys, perinteisyys, hirsi ja moderni oppimisympäristö. Nämä teemat heijastuvat kaikissa koulun suunnitteluun liittyvissä valinnoissa suurista linjoista yksityiskohtiin.

Lumijoen hirsikoulu on kahdeksan opetusryhmän koulu, johon sijoitetaan Lumijoen 2-sarjaisen koulun 2.-5.-luokat sekä alakoulun erityisopetusluokka. Rakennus koostuu kahdesta harjakattoisesta hirsisestä rakennusmassasta, joista toinen mukailee Lumijoen kylänraittia ja toinen ottaa linjansa olevien koulurakennusten koordinaatistosta. Uusi koulu muodostaa suojaisaa kyläkoulumaista pihapiiriä yhdessä koulun päärakennuksen ja vanhojen suojeltujen koulurakennusten kanssa.

Kaikki perusopetusluokat ovat yhdistettävissä pariluokaksi taiteseinän avulla. Näin opetus voidaan toteuttaa kahden opettajan pariopetuksena. Myös luokkaparien välissä olevat erityisopetus- ja pienryhmätilat ovat yhteydessä luokkiin ja tuovat erilaisia tilankäyttö-, yhdistely- ja eriytysmahdollisuuksia. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen ei tarvitse rajoittua vain luokkiin; opetus laajentuukin luontevasti koulun aulatiloihin, pienryhmätiloihin, jopa ulos.

Rakennus jakautuu kolmeen osaan: kahteen hirsikehään, jossa sijaitsevat opetusluokat, sekä väliin jäävään pystyrunkoiseen osaan, jossa sijaitsevat aula-, liikenne- ja märkätilat. Luokkien yhteiset käsienpesupisteet sijaitsevat aulatiloissa rakennuksen keskiosassa, johon on keskitetty rakennuksen kaikki kosteat tilat. Opetustilat toteutetaan täysin kuivina tiloina. 

Hirsikoulun sisäänkäynnit ovat rakennuksen molemmista päistä. Rossipohjan ja korkean sokkelin johdosta molemmilla sisäänkäynneillä on pitkät portaat. Eteläpuolella portaikko soveltuu istuskeluun ja toimii ulko-opetustilana.

Hirsiseinät sisällä jätetään käsittelemättä tai likaantumissuojataan kevyesti. Hirren lisäksi muutkin sisäpintojen materiaalit ovat hygroskooppisia, eli ne tasaavat sisäilman kosteutta. Koulu toteutetaan ilman muovimaaleja, -pinnoitteita ja -kalvoja. Puumateriaaleja käytetään mahdollisimman paljon. Lattioihin ei tule missään mattopinnoitteita. Rakennukseen ei tehdä alaslaskettuja kattoja vaan asennukset jätetään turvallisesti näkyviin. Luokkatilojen kattopintana on hygroskooppinen, vaimentava puumagnesiittilevy.

Koulu on kengätön. Rakennukseen käydään sisään kenkäeteisten kautta. Tämä vähentää pölyä, siivoustarvetta ja lattiapintojen kulumista. Koulun lattiat ovat kosteita tiloja lukuun ottamatta perinteisiä maalattuja lankkulattioita. Rakennus on esteetön. Eteläisellä sisäänkäynnillä on luiska, ja rakennuksessa on esteetön wc.

Uusi koulu on ulkonäöltään moderni puutalo, mutta sopeutuu julkisivumateriaaleiltaan pihapiirin vanhoihin rakennuksiin. Hirsijulkisivut suojataankin ulkona perinteiseen tapaan puuverhouksella. Rakennus verhoillaan ja maalataan punamultamaalilla kesällä 2021, kun hirsiseinien painuminen on ohi. Rakennuksen harjakatot ovat huopakattoja. Koulun eteläiselle kattolappeelle varataan paikka aurinkopaneeleille.